Sınırların Ötesinde Kartallar Projesi

Nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan şah kartal “Aquila Heliaca“, Güneydoğu Avrupa’dan, Orta ve Batı Asya’ya kadar geniş yayılış gösteren yırtıcı bir kuş türdür. Popülasyonunun büyük çoğunluğu göçmen olan şah kartallar, yuva yaptıkları alanların tahrip edilmesi, zirai zehirler, elektrik hatlarının yoğunluğu gibi tehditlerle karşı karşıya. Bu tehditler sah kartalların ölümlerine ve yaşam alanlarının daralmasına sebep olmaktadır.
Doğaya Dönüş Derneği, “Sınırların Ötesinde Kartallar Projesi” ile Trakya’daki şah kartal yuvalarının izlenmesi ve şah kartalların karşı karşıya olduğu tehditlerin ortadan kaldırılması için çalışmalarına başladı.
Doğaya Dönüş Derneği’nin liderliğinde Bulgaristan’dan Reconstruction and Development Union ortaklığı ile yürütülen CB005.2.12.108 “Sınırların Ötesinde Kartallar Projesi” Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının İkinci Teklif Çağrısı kapsamında desteklenmektedir.
Avrupa Yeşil Kuşak bölgesinde 15 ay sürecek proje küresel olarak tehdit altında olan şah kartalların korunmasına odaklanılmıştır. Faaliyetlerin çoğu, Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Natura 2000 sahalarında gerçekleştirilecek ve yapılacak saha çalışmalarında Trakya’daki Natura 2000 alanları belirlenecektir.
Projenin amaçları;
1)Temel türlerin, yerel davranışların ve potansiyel tehditlerin dağılımına ilişkin temel hat bilgilerini kurmak;
2)Korunan alanların tanımlanması ve yönetimi ile Natura 2000 alanlarının korunması için sınır ötesi işbirliği ve kapasite oluşturmak;
3) Gençlerin çevre eğitimine katkıda bulunmak;
4) Nehir ve kıyı habitatlarında çöp ve kirlenmeyi azaltmak
Proje faaliyetleri;
1. Dünya çapında tehdit altındaki Şah Kartalın Trakya’da üreme alanlarının ve habitatlarının haritalanması
2. Kıyı ve kıyısal alanların kirletilmesine karşı gençler ve vatandaşlarla kampanya gerçekleştirilmesi
3. Büyük ölçekli deniz kıyısı temizliği
4. Sınır ötesi bölgede kuş göçü çalışmalarında gençlerin yer alması – ortak göç izleme kampı
5. Kırklareli ve Edirne yörelerinde Şah Kartal ve diğer türlerin dağılımına bağlı olarak olası Natura 2000 koruma alanlarının belirlenmesi
6. Türkiye ve Bulgaristan’da Şah Kartal Yuvası koruma organizasyonu
Proje Sonuçları;
1. Şah Kartal ve diğer öncelikli türlerin (Küçük orman kartalı, Akkuyruklu Kartal) sınır ötesi bölgede dağılımı iyi belgelenmiştir.
2. Türkiye’nin Avrupa kesiminde kuş Direktifi altında kartalları hedef alan potansiyel Natura 2000 koruma alanları belirlendi
3. Nadir türlerin korunması için tecrübe aktarımı ve kapasite arttımı gerçekleşti.
4. Sınır ötesi bölgede kartalların korunması için temel koruma önlemleri uygulandı.
5. Gençlerin çevresel farkındalığı arttırıldı ve çöplerin azaltılması yönünde temel etkinliklere katılındı
6. Nesli tükenmekte olan koruma altındaki türler ve Natura 2000 ağı ve korunan alanlar konusunda artan farkındalık arttırıldı.

Partners

Şah Kartalın yuvalarının bulunması için arazi çalışmalarının yapılması

Read More

Üreme başarılarının izlenmesi

Read More

Yapay yuva yapımı ve koruma çalışmaları

Read More

Proje faaliyetlerimizden haberdar olmak için lütfen kayıt olun
Kayıt ol

CB005.2.12.108  Nolu “Sınırların Ötesinde Kartallar” projesine Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından eş finansman sağlanmaktadır.

Destek programına “www.ipacbc-bgtr.eu”  web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bu internet sitesi, CCI Numarası 2014TC16I5CB005 olan Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı aracılığıyla Avrupa Birliği desteğiyle yayınlanmaktadır.  Bu yayının içeriği tamamen Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliğinin veya Programın Yönetim Makamının ve Ulusal Otoritenin görüşlerini yansıtmak için alıntılanamaz.

Europeaid iş birliği ofisine “http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm” web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM
Yayla Mahallesi
Mektep Sokak No:14/1
Kırklareli Merkez 39000
E-posta:
iletisim@dogayadonusdernegi.org

© 2020 Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.