Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

Değerli Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Üyesi,

Derneğimiz, 26.04.2022  tarihli  ve  31821  Sayılı  Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren  “Spor  Kulüpleri  ve  Spor  Federasyonları  Kanunu”na istinaden tüzük değişikliği ve gerekli geçiş işlemleri için 25.10.2023 Çarşamba günü saat 11:00’da Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Ofisi Yayla Mahallesi Mektep Sokak No:14/1 Merkez Kırklareli adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan üstü toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 04.11.2023 Cumartesi günü saat 10:30’da Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin Ofisi Yayla Mahallesi Mektep Sokak No:14/1 Merkez Kırklareli adresinde yapılacaktır.


Tüm üyelerimize duyurulur.

Gündem:

1. Açılış ve saygı duruşu. 

2. Divanın oluşturulması.

3. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının sunulması, tartışılması ve aklanması.

4. Tüzük değişikliği ve geçiş işlemleri için gerekli değişikliklerin görüşülmesi.

4. Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi.

5. Yönetim Kurulu’nun gelecek dönem çalışma programı ile bütçe önerilerinin görüşülmesi.

6. Kapanış.

Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin gelecekte yapacağı çalışmalara hep birlikte yön vermek üzere genel kurulumuzda bütün üyelerimiz davetlidir.

İletişim: 05393357695

About Selçuk Aslan

someone who respects gaia

Bir yanıt yazın