Sınırların Ötesinde Kartallar projesi başladı

Doğanın sınırları yoktur.

Fotoğraf: Mehmet Hanay

Doğaya Dönüş Derneği’nin liderliğinde Bulgaristan’dan Reconstruction and Development Union ortaklığında Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının İkinci Teklif Çağrısı kapsamında CB005.2.12.108 “Sınırların Ötesinde Kartallar” projesi başladı.

European Green Belt ağına üye olan Doğaya Dönüş Derneği burada kurduğu sınır ötesi işbirliği sayesinde Bulgaristan’da doğa koruma faaliyetleri yürüten dernekler ile geliştirdiği “Sınırların Ötesinde Kartallar” projesi Türkiye’nin Bulgaristan ile olan sınır bölgelerindeki illeri kapsayacaktır.

Avrupa Yeşil Kuşak bölgesinde 15 ay sürecek proje küresel olarak tehdit altında olan şah kartalların korunmasına odaklanılmıştır. Faaliyetlerin çoğu, Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Natura 2000 sahalarında gerçekleştirilecek ve yapılacak saha çalışmalarında Trakya’daki Natura 2000 alanları belirlenecektir.

Projenin amaçları;

1)Temel türlerin, yerel davranışların ve potansiyel tehditlerin dağılımına ilişkin temel hat bilgilerini kurmak;

2)Korunan alanların tanımlanması ve yönetimi ile Natura 2000 alanlarının korunması için sınır ötesi işbirliği ve kapasite oluşturmak;

3) Gençlerin çevre eğitimine katkıda bulunmak;

4) Nehir ve kıyı habitatlarında çöp ve kirlenmeyi azaltmak

Proje faaliyetleri;

1. Dünya çapında tehdit altındaki Şah Kartalın Trakya’da üreme alanlarının ve habitatlarının haritalanması

2. Kıyı ve kıyısal alanların kirletilmesine karşı gençler ve vatandaşlarla kampanya gerçekleştirilmesi

3. Büyük ölçekli deniz kıyısı temizliği

4. Sınır ötesi bölgede kuş göçü çalışmalarında gençlerin yer alması – ortak göç izleme kampı

5. Kırklareli ve Edirne yörelerinde Şah Kartal ve diğer türlerin dağılımına bağlı olarak olası Natura 2000 koruma alanlarının belirlenmesi

6. Türkiye ve Bulgaristan’da Şah Kartal Yuvası koruma organizasyonu

Proje Sonuçları;

1. Şah Kartal ve diğer öncelikli türlerin (Küçük orman kartalı, Akkuyruklu Kartal) sınır ötesi bölgede dağılımı iyi belgelenmiştir.

2. Türkiye’nin Avrupa kesiminde kuş Direktifi altında kartalları hedef alan potansiyel Natura 2000 koruma alanları belirlendi

3. Nadir türlerin korunması için tecrübe aktarımı ve kapasite arttımı gerçekleşti.

4. Sınır ötesi bölgede kartalların korunması için temel koruma önlemleri uygulandı.

5. Gençlerin çevresel farkındalığı arttırıldı ve çöplerin azaltılması yönünde temel etkinliklere katılındı

6. Nesli tükenmekte olan koruma altındaki türler ve Natura 2000 ağı ve korunan alanlar konusunda artan farkındalık arttırıldı.

About Selçuk Aslan

someone who respects gaia

Bir yanıt yazın