STK CLINIQUE Striving for Good Governance / İyi Yönetişimi Yakalamak

STK Clinique programından sosyal medya sayesinde haberdar oldum. Başvurumu yapıp olumlu cevap aldım. İlk aşamada program hakkında yeterli bilgiye sahip değildim. Merak edenler için program içeriği;

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından oluşturulan STK Clinique, ortalama ayda iki defa olmak üzere sivil toplum çalışmalarını desteklemek üzere günlük eğitimler düzenleyecektir. Bu eğitimler, sivil toplum kuruluşlarının hızlı gelişen ve değişen dünyaya adapte olma süreçlerine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda STK Clinique, sivil topluma gönül vermiş gençlerin bilgiyle donanmalarını, becerilerini güçlendirmeyi ve karar alma süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamayı hedeflemektedir.Eğitim konuları hem ülkemizde hem de dünyadaki güncel gelişmelere ve temelde STK’ların aktif rol oynadığı alanlara odaklanmaktadır.

Proje hakkında daha fazla bilgi için ayrıca iyi yönetişimi yakalamak web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

2018 yılı programının ilk eğitimi “Sürdürebilir Şehirler ve Çevre” konusuydu. Benim gibi kırsaldan gelen ve yerelde sivil toplumda faaliyet gösteren biri için tamda ihtiyacım olan bir eğitimdi. Eğitim içeriğinde hali hazırda dernekteki ekip arkadaşlarım ile yerelde yeşil alan kazanmak için geliştirmeye çalıştığımız kampanya için çok değerli bilgiler vardı. Özellikle içerik ve eğitmenlerin dışında katılımcıların deneyimlerinden de pek çok bilgiyi edinme şansım oldu. Eğitime katılan katılımcılar ile ayrıca bilgi alışverişi içinde  iletişim bilgilerimizi aldık.

Eğitimler sayesinde sivil toplum sektörü içerisinde faaliyet gösteren çok değerli insanları tanımanın dışında yerelde yürüttüğüm faaliyetlere önemli bir katkısı oluyordu. Eğitim içerikleri tamda güncel ihtiyaçlarımızı karşılayacak nitelikteydi.

Eğitim harici proje programının çok sıkı bir içeriği var. Özellikle sivil toplum ve gençliğin güçlendirilmesi hedef alınmış. Proje ekibi ile eğitimler sırasında tanıştım. Harika, güler yüzlü ve sıcak kanlı insanlar. Bu yüzden her eğitime şehir dışından koşa koşa heyecanla gidiyorum. Her eğitim farklı bir alan açıyor. Belki de kırsalda bilgiye bu kadar aç olmamızdan kaynaklı. Beni burslu olarak kabul eden, bana ve derneğimizin yürütüğü faaliyetlere olumlu katkı yapan bu eğitimleri düzenleyenlere teşekkür ediyorum.

Bu gibi proje ve eğitimlerin yaygınlaşması ayrıca sivil toplumda gönüllü faaliyet gösteren gençler için harika bir motivasyon kaynağı oluyor. Umarım gelişerek yaygınlaştırılır.

Selçuk Aslan

Doğaya Dönüş Derneği

 

 

 

About Selçuk Aslan

someone who respects gaia

Bir yanıt yazın