Doğada buluşmalar “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi”

8 Nisan Pazar günü Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) ile birlikte doğada organize ettiğimiz “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi” ile bahara merhaba dedik.

   

Kırklareli’nin en önemli su kaynaklarının doğduğu yere 1 saatlik kısa bir doğa yürüyüşü ulaşıp. Kaynakların doğduğu güzel bir açıklıkta atölyemizi gerçekleştirdik.

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)’nden gelen 3 eğitmen arkadaşımız Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kavramlar, Cinsellik ve bu alandaki mücadele örnekleri üzerine atölye çalışmasını gerçekleştirdiler.

Özellikle günümüzde toplum ve gençler arasında bu konuların konuşulamaması, eğitim sistemimizin içerisinde yer almaması nedeni ile önemli bir bilgi eksikliği ve kavram karmaşası mevcut. Doğanın içerisinde ayrışmadan gerçekleştirdiğimiz etkileşimli bu atölye ile kavramların anlaşılması üzerine katılımcıların deneyimlerini aktardığı bir deneyim yaşadık.

Etkinliğimize katılan yerel düzeyde toplum normlarının geliştirilmesinde rol oynayan üniversiteli ve sivil toplum kuruluşlarında örgütlü gençler cinsiyet eşitliği anlayışının geliştirilmesinde kendilerini, birbirlerini dinlemeleri ve anlamaları, bir yandan da ihtiyaç ve taleplerini belirlemeleri için daha fazla olanak yaratılmasını talep ettiler.

Bu atölyenin gerçekleştirilmesinde organizasyonu üstlenen Bora Cebeci ve değerli katkılarından dolayı TODAP ekibinden Özge, Umut ve Damla’ya çok teşekkür ediyoruz.

Etkinlik fotoğrafları için arşivimizi ziyaret edebilirsiniz.

Etkinliklerimizi takip için facebook sayfamızı beğenebilirsiniz.

Selçuk Aslan

Doğaya Dönüş Derneği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Neden Bu Kadar Önemli ?

Cinsiyet eşitliği, tüm kamusal ve özel yaşam alanlarına eşit seviyede katılımı ve bu alanlarda eşit seviyede görünür olması anlamına gelir.
Tüm cinsler hak, özgürlük ve sorumluluk açısından insan olarak eşittir. Bu açıdan toplumsal cinsiyet eşitsizliği insan haklarına aykırıdır.
Kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rollerinin insanların yaşamlarını sınırlıyor ve eşitsizliklere neden oluyor. Bu bakımdan, insan haklarında olduğu gibi cinsiyet eşitliği için de sürekli mücadele verilmesi, eşitliğin korunması ve özendirilmesi gerekir.
Cinsiyet rolleri sosyo-ekonomik, siyasi ve kültürel ortamlara bağlıdır. Bu roller ırk, etnik köken, sınıf, cinsel yönelim ve yaş da dahil olmak üzere bir çok öğenin etkisi altında kalır.
Duygusal olmak, cesur olmak, ağlamak, gülmek, sevinmek, kendine güvenmek gibi insani özellikler cinsler arasında ayrımcılık veya ayrıcalık nedeni olamaz.
Bir toplumun kalkınması ve güçlenmesi ancak toplumdaki bireylerin birlikte hareket etmesiyle mümkündür. Toplum hayatına eşit ve etkin katılımı toplumun güçlenmesine katkı sağlar.

About Selçuk Aslan

someone who respects gaia

Bir yanıt yazın